HondBewuste kennisoverdracht

Kennisoverdracht is een terugkerend onderwerp in al mijn werkzaamheden. Als instructeur en gedragstherapeut ben ik continu bezig met het overdragen van kennis aan hondeigenaren. Deze kennis deel ik ook graag met collega-professionals en professionals in opleiding. Door het delen van kennis kunnen we er samen voor zorgen dat het welzijn van honden (en andere dieren) steeds meer op de kaart komt te staan en dat (toekomstig) hondeigenaren ook HondBewust met hun hond om zullen gaan.

HondBewuste kennisoverdracht vindt op dit moment plaats door middel van de volgende opdrachten:

Martin Gaus Academie

- Docent Leren en Gedrag bij honden

- Docent vraagtechnieken

- Projectmedewerker 'Het Nieuwe Leren'

- Auteur lesmateriaal

- Inhoudelijk deskundige

HondBewust:

- Lezing: Emoties bij honden - herkenbaar in de praktijk 

- Lezing: De invloed van de instructeur

- Workshop: Kunnen honden praten (basisschool - groep 4/5)

- Lezing: Werken in de hondenbranche

Heeft u interesse in één van bovenstaande lezingen of workshops, of wilt u brainstormen over een ander onderwerp? Neem dan vooral contact met mij op. Graag denk ik met u mee over een invulling op maat.